Opleidingen

MBB’er in de screening
Het merendeel van onze medewerkers werkt als MBB’er in de screening (screeningslaborant) in een van onze onderzoekscentra. Om als MBB’er in de screening te kunnen werken, is het diploma van radiodiagnostisch laborant (MBRT) vereist. Aanvullend bieden wij bij indiensttreding een zesweekse, interne opleiding, gericht op het zelfstandig maken van een mammografie van hoge kwaliteit. De opleiding wordt verzorgd door het LRCB (Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek) en onze speciaal opgeleide instructielaboranten. Toetsing vindt plaats door het LRCB.

De opleiding bestaat uit een theoretische lesweek bij het LRCB in Nijmegen en een praktijkscholing bij de screeningsorganisatie, gevolgd door een stageperiode in de eigen regio.

Deskundigheidsbevordering
Omdat wij het belangrijk vinden dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, bieden wij ruime mogelijkheden voor het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen.
Dit kan gericht zijn op de huidige functie, maar kan ook in lijn liggen met de ambitie en ontwikkelingsmogelijkheden en –wensen van de medewerker.Opleiding
Opleiding
Opleiding