Over ons

In Nederland kennen we drie bevolkingsonderzoeken naar kanker: de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. De onderzoeken worden aangeboden door de overheid. Deelname is gratis en vrijwillig. De uitvoering is in handen van vijf regionale screeningsorganisaties.

De screeningsorganisaties zijn zelfstandige organisaties, die elk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken in een aantal provincies. Er wordt onderling nauw samengewerkt.

In totaal werken er bijna 900 mensen bij de screeningsorganisaties, in verschillende functies. Het merendeel van onze medewerkers werkt als MBB’er in de screening (screeningslaborant) in een van onze onderzoekscentra. De medewerkers van de informatielijn hebben direct contact met de cliënten en geven antwoord op alle vragen. Op de administratieve afdelingen wordt de verzending verzorgd van uitnodigingsbrieven en uitslagen.

De screeningsorganisaties kennen diverse ondersteunende afdelingen, zoals financiën, personeelszaken, communicatie, kwaliteit, ICT, klachtbehandeling, planning en secretariaat.Arbeidsvoorwaarden

Wij volgen de Cao Ziekenhuizen. Onze functies zijn ingedeeld op basis van de FunctieWaardering Gezondheidszorg (FWG). Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 

In de meeste functies is het mogelijk om parttime te werken. De werkdagen zijn dan in overleg.

Kwaliteit

De bevolkingsonderzoeken moeten aan een groot aantal kwaliteitseisen voldoen.

 

Lees meer over kwaliteit